นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

368628
Users Today : 47
Total Users : 229699
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.237.0.109
Server Time : 2022-09-28

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการ “พิธีอำลานักเรียน” ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณครูอุษณีย์ บุญคง, คุณครูสมคิด พิศวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณครูการุญจิต พืชไพจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

อ่านเพิ่มเติม