433158
Users Today : 93
Total Users : 294229
Who's Online : 2
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม “สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ให้เกิดภายในองค์กร ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

อ่านเพิ่มเติม