นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383100
Users Today : 39
Total Users : 244171
Who's Online : 6
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์สร้างรถยนต์พลังงานลมของตนเอง รวมถึงเทคนิคการนำเสนอ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา จัดกิจกรรม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม