นายสมชาย ยอดเพชร
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

239370
Users Today : 146
Total Users : 100441
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.239.33.139
Server Time : 2021-03-03

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก ด้วยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ในอดีตครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระสงฆ์มาชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เพื่อประชุมพร้อมกันครบองค์ 4 ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาตและในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ถือว่าเป็นการประกาศหลักอุดมการณ์และวิธีการทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งชาวพุทธทั้งหลายทุกคนได้รำลึกความสำเร็จด้วยการบำเพ็ญกุศลทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน และเยาวชนได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย

อ่านเพิ่มเติม