นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383082
Users Today : 21
Total Users : 244153
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

ครูจีระพงษ์ โพพันธุ์

ครูพันธุ์ใหม่ ชอบการสร้างสรรค์เว็บไซต์ รัก Wordpress รักเทคโนโลยี ชอบการถ่ายภาพ แต่งรถ และที่สำคัญเป็นคน IT ที่ชอบส่องพระ เป็นแอดมินเว็บไซต์ครูไอที www.kru-it.com

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์สร้างรถยนต์พลังงานลมของตนเอง รวมถึงเทคนิคการนำเสนอ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา จัดกิจกรรม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม