433165
Users Today : 100
Total Users : 294236
Who's Online : 8
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

admin

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางมูลนาก โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม

อ่านเพิ่มเติม