นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310016
Users Today : 56
Total Users : 171087
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี