433167
Users Today : 102
Total Users : 294238
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 หมู่ลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดพิชิตโควิด-19 ประจำปี 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม