นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310006
Users Today : 46
Total Users : 171077
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูดวงฤทัย แก้วพวง ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39