นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416588
Users Today : 31
Total Users : 277659
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีมติเห็นชอบเลื่อนการจัดงานศิษย์เก่าราตรี ชมพูฟ้า – เทาแดง ประจำปี 2563 ออกไปเป็นช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทั่วโลก และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฉลองครบ 10 ปี โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม การเปิดหอประวัติศษสตร์ “บางมูลนาก” ณ อาคารเกียรติยศ 100 ปี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และโรงเรียนได้รับรางวัล “สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562