นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416598
Users Today : 41
Total Users : 277669
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนเชิญเจ้าพ่อแก้วเพื่อประทับ ณ ศาลเจ้าชั่วคราว ในงานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนากประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดงาน 18-23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

ประวัติเจ้าพ่อแก้ว (โดยย่อ)
เจ้าพ่อแก้ว เป็นเจ้าพ่อที่ชาวบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และชาวอำเภอใกล้เคียงนับถือมาเป็นเวลาหลายสิบปี ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม จะมีการจัดงานประจำปีทุกปี มีคนในอำเภอและต่างอำเภอมาร่วมงานกันมากมาย ในงานช่วงเช้าจะมีขบวนแห่ เจ้าพ่อแก้วจากศาลเจ้าพ่อ ไปรอบตลาด แล้วไปประดิษฐานที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ และมีงานฉลอง 6 คืน ในงานก็จะมีการละเล่น เช่น งิ้วแต้จิ๋ว, ลิเก, ดนตรี, การละเล่นอื่น ๆ ตลอดจนมีการขายสินค้าอุปโภคบริโภค มีการประมูลสิ่งของที่มีผู้บริจาคให้เจ้าพ่อแก้ว

*อ้างอิง : บทความจากหนังสือที่ระลึกฉลองเปิดศาลเจ้าพ่อแก้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (หน้า 23- 24)