นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416581
Users Today : 24
Total Users : 277652
Who's Online : 6
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่าย ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การเรียนฐานผจญภัย การเล่นรอบกองไฟ และแผนที่เข็มทิศ