นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310005
Users Today : 45
Total Users : 171076
Who's Online : 1
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายสุชาติ สิงห์สง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ศึกษานิเทศก์ นายสมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้การต้อนรับ ทั้งนี้สนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.อย่างเคร่งครัด