นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310028
Users Today : 68
Total Users : 171099
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

ภาพกิจกรรมการลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมนาคราช ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อของ ศบค.อย่างเคร่งครัด