นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

279835
Users Today : 231
Total Users : 140906
Who's Online : 3
Your IP Address : 35.172.217.174
Server Time : 2021-10-19

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2564 มีกิจกรรมการประกวดการจัดทำการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ผลงานสุนทรภู่ที่นักเรียนประทับใจพร้อมเขียนแสดงเหตุผล โดยการส่งผลงานออนไลน์
ในวันนี้ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.สมชาย ยอดเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก
เพื่อรำลึกถึงความสำคัญและยกย่องในความเป็นอัจฉริยะในผลงานของท่าน