นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310016
Users Today : 56
Total Users : 171087
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,188 คน ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม


วันเดียวกันนั้น เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุรชาติ ศรีบุษกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร มอบน้ำดื่มจำนวน 100 ลัง และหน้ากากอนามัย 2,400 ชิ้น ให้กับโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) โดยมี นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นผู้รับมอบ


เวลาประมาณ 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วย นายวณัฐพงศ์ ทองคำ และนายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียน ในการนี้ นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


เวลาประมาณ 10.30 น. นายโชคชัยรักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก ตรวจเยี่ยมชมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ในการดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียน ในการนี้ นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ


คุณแอน บีทาแก้น อนุธิดา กองราพงษ์ บริจาค 1500 ขวด