นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310005
Users Today : 45
Total Users : 171076
Who's Online : 1
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ยินดีต้อนรับ คณะครูโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ที่มาศึกษาดูงานการจัดทำเอกสารโรงเรียนพระราชทาน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม