นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310007
Users Today : 47
Total Users : 171078
Who's Online : 2
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมแพทย์และพยาบาล อำเภอบางมูลนาก ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอบางมูลนาก ตามแผนการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

โดยได้รับการสนับสนุนซุ้มโรงทานเพื่อพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 จาก สส.ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ และทีมงาน ได้มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊ก น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัยให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่ดำเนินงาน จำนวน 3,000 ชุด


ตัวแทน นายสุรชาติ  ศรีบุศกร สส.พิจิตร เขต 3 และคณะมอบน้ำดื่ม 50 ลัง และหน้ากากอนามัยให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน


โรงน้ำแข็งบางไผ่ไอซ์ มอบน้ำดื่มให้นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่ดำเนินงาน