นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

310004
Users Today : 44
Total Users : 171075
Who's Online : 1
Your IP Address : 54.144.55.253
Server Time : 2021-12-04

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก เข้าร่วมนำเสนอแนวทางปฏิบัติการ เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตบางมูลนากทั้ง 8 โรงเรียน ในการประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พบเพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา