นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

317107
Users Today : 115
Total Users : 178178
Who's Online : 1
Your IP Address : 52.203.18.65
Server Time : 2022-01-20

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม