นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416605
Users Today : 48
Total Users : 277676
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม