นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

357408
Users Today : 205
Total Users : 218479
Who's Online : 6
Your IP Address : 3.233.217.106
Server Time : 2022-08-08

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม