นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

357406
Users Today : 203
Total Users : 218477
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.233.217.106
Server Time : 2022-08-08

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ,นายธนากร อุดมวิช ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ นางสาวกลิ่นสุคนธ์ บุญรัตน์ เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตรวจราชการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร , นายไพรัตน์ กลิ่นทับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร , ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 , นายณรงค์ นาคชัยยะ รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร , นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม