นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

357400
Users Today : 197
Total Users : 218471
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.233.217.106
Server Time : 2022-08-08

กิจกรรมการแข่งขันการตอบคำถามวิชาการสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (high school quizz) NU-Logistics the 1st Decade and Next ได้แก่
1. นางสาวสรัลรัตน์ คชานันท์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นางสาวชลิตา จันทวงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
3. นายภาสพล ฉิมไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เป็นการบูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และความรู้ทั่วไปวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดโดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร