นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416603
Users Today : 46
Total Users : 277674
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันวาเลนไทน์โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการร่วมกับชมรม To Be Number One คุณธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อสร้างข้อตระหนักที่ดี ในการแสดงออกซึ่งความรักให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัยของนักเรียน รวมถึงส่งเสริมให้นักเรียนรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ที่จะรักได้ถูกต้อง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การเต้นจากชมรม To Be Number One คุณธรรม , ดนตรีโฟล์คซอง , การสาธิตวัฒนธรรมสากล อาทิ การผูกด้ายแดงตามความเชื่อของจีน , การคล้องกุญแจของเกาหลี , การพูดบอกรักของแต่ละประเทศ