นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 5 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพร้อมด้วย และคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการมูลนิธิ “แก้ว คุ้มครอง เจ้าพ่อแก้ว” อำเภอบางมูลนาก โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เพื่อนำเงินมาบูรณะตลาดฟื้นอดีตบางมูลนาก และสร้างพิพิธภัณฑ์บางมูลนาก งานจัดขึ้น บริเวณศาลเจ้าพ่อแก้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร