นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416596
Users Today : 39
Total Users : 277667
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 5 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ติดตามผล การดำเนินงานของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และร่วมเสวนาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หอประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมใจคนบางมูลนาก” โดยมีคุณโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้(มหาชน) , คุณบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมเสวนา ณ หอประชุมเพชรชมพู