นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416577
Users Today : 20
Total Users : 277648
Who's Online : 4
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารโรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนากทั้ง 8 โรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “KICK OFF พาน้องกลับมาเรียน” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมจัดผ่านระบบออนไลน์เฟสบุ๊ค แฟนเพจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด