นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416607
Users Today : 50
Total Users : 277678
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน (RABM : Regional Area Based Management) ด้านครูผู้สอนคุณภาพ (ครูผู้ช่วย และครู) สพม.พิจิตร ในการนำเสนอความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการศึกษาของครูและครูผู้ช่วย จำนวน 97 คน ซึ่งกิจกรรมจัดภายใต้มาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด