481551
Users Today : 119
Total Users : 342622
Who's Online : 10
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร และ นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนชมรม ทูบีนัมเบอร์วันคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมโครงการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านยาเสพติด จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2565 การนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่