นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416575
Users Today : 18
Total Users : 277646
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร และ นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนชมรม ทูบีนัมเบอร์วันคุณธรรมโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมโครงการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ด้านยาเสพติด จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2565 การนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่