นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416602
Users Today : 45
Total Users : 277673
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม , นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม , จ.ส.อ.เกรียงไกร มีสายมงคล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.บางมูลนาก ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียนณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด