481580
Users Today : 148
Total Users : 342651
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม , นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม , จ.ส.อ.เกรียงไกร มีสายมงคล ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.บางมูลนาก ร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียนณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด