433149
Users Today : 84
Total Users : 294220
Who's Online : 5
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมรับการตรวจเยี่ยมจาก พล.ต.มนัส จันดี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาชนประชาธิปไตย ซึ่งทาง กอ.รมน.จังหวัดพิจิตร จัดขึ้น ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และแกนนำคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ตอบข้อซักถามของการดำเนินกิจกรรม ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ไร้พรมแดนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ตลอดการดำเนินการประชุมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด