นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน “เด็กดีสร้างได้ (The Moral Training of BNP Students)” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 372 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพูตลอดการจัดกิจกรรมภายใต้การดูแลของครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด