นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

349902
Users Today : 197
Total Users : 210973
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.238.125.76
Server Time : 2022-07-03

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมมอบหมายให้นางพรทิพย์ อ่อนชูศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายมานิตย์ นาคเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 , ดร.สุรพล พิมพ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ในโอกาสที่นางสาวพิชญาอร สังวรกาญจน์ ครูโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้รับการพิจารณาย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูโรงเรียนบางมูลนากวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565