นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

349914
Users Today : 12
Total Users : 210985
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.238.125.76
Server Time : 2022-07-04

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานมอบใบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ดังนี้

สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา
– นางสาวกรยา นัยธนิช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
– นายจีรเดช ศรีบรรเทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

สอวน. ค่าย 1 สาขาฟิสิกส์
– นางสาวสาริศา จำนงค์จีนารักส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2 สาขาดาราศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
– นายอัครชัย พิศอ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1