นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งตลอดการจัดกิจกรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด