นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

357397
Users Today : 194
Total Users : 218468
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.233.217.106
Server Time : 2022-08-08

ยอดกวี สี่แผ่นดิน ถิ่นสยาม
เลื่องลือนาม โลกซ้อง กึกก้องหู
รักษ์ศิลป์ศาสตร์ ปราชญ์สยาม นามเชิดชู
สุนทรภู่ ครูกวี ศรีแผ่นดิน


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ถวายเครื่องสักการะแด่ท่านสุนทรภู่ เนื่องในวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ในกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมประกวดคัดลายมือ , กิจกรรมประกวดโปสการ์ดคำกลอน และจัดนิทรรศการประวัติของสุนทรภู่กวีเอกของโลก โดยมีผลการแข่งขันดังนี้

การประกวดคัดลายมือ ระดับ ม.ต้น
ชนะเลิศ : เด็กหญิงณัฏฐธิดา มีดี ม.3/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 : เด็กชายอนุภัทร สดใส ม.1/1
รองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กหญิงคนธรส หาแก้ว ม.3/2

การประกวดคัดลายมือ ระดับ ม.ปลาย
ชนะเลิศ : นางสาวนฤมล อัยจักร์ ม.4/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาววธัญญา จาดโห้ ม.4/4
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวสุรินยา สุ่มแช่ม ม.5/5

การประกวดการ์ด ระดับ ม.ต้น
ชนะเลิศ : เด็กหญิงปภาวินทร์ พรหมสิทธิ์ ม.2/4
รองชนะเลิศอันดับ 1 : เด็กหญิงชนาภา เสลารัตน์ ม.3/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กหญิงเทวิกา โตสุวรรณ์ ม.1/3

การประกวดการ์ด ระดับ ม.ปลาย
ชนะเลิศ : นางสาวรวินท์นิภา มั่งวงษ์ ม.6/5
รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายวีรภัทร ประวัติเมือง ม.5/3
รองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาววิชญาพร มั่นสุข ม.4/4

สุนทรภู่ เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก ได้รับการยกย่องจาก องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่รู้จักกันในนาม “ยูเนสโก (UNESCO)” ประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในวาระที่ครบรอบ 200 ปีเกิดของท่าน และวันสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวท่านสุนทรภู่โดยตรงคือ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่าน เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงความสำคัญ และยกย่องในความเป็นอัจฉริยะในงานนิพนธ์ของท่าน