นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416581
Users Today : 24
Total Users : 277652
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก นำคณะผู้บริหาร คณะครูสหวิทยาเขตบางมูลนาก ประกอบด้วยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม และโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาพิจิตรสเตเดี้ยม