433155
Users Today : 90
Total Users : 294226
Who's Online : 4
Your IP Address : 34.229.131.158
Server Time : 2023-05-30

นายวินัย ยุพจันทร์ ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก รับมอบธง สพม.พิจิตร จากสหวิทยาเขตเมือง เพื่อเป็นเจ้าภาพโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกีฬาและการออกกำลังกาย “สพม.พิจิตร สหวิทยาเขตสัมพันธ์” ครั้งที่ 2