นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

369670
Users Today : 144
Total Users : 230741
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.235.173.74
Server Time : 2022-10-02

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย “ฮีโร่น้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ” จัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ,มีความรู้ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น รวมถึงช่วยสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ต่างๆ