นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416587
Users Today : 30
Total Users : 277658
Who's Online : 6
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่าย “ฮีโร่น้อย…อาสาพิทักษ์น้ำ” จัดโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ ,มีความรู้ ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วเบื้องต้น รวมถึงช่วยสอดส่องดูแลทรัพยากรน้ำ แจ้งเหตุท่อแตกท่อรั่วในพื้นที่ต่างๆ