นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416607
Users Today : 50
Total Users : 277678
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เห็นถึงความสำคัญของวันอาเซียน จึงจัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย การวาดภาพระบายสี การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประจำชาติ กิจกรรมตอบคำถาม และมีคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการแต่งชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ