นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

369694
Users Today : 168
Total Users : 230765
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.235.173.74
Server Time : 2022-10-02

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้เห็นถึงความสำคัญของวันอาเซียน จึงจัดกิจกรรมวันอาเซียน (Asean Day) เผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน กิจกรรมประกอบด้วย การวาดภาพระบายสี การจัดกิจกรรมประกอบอาหารประจำชาติ กิจกรรมตอบคำถาม และมีคุณครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการแต่งชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ