นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416597
Users Today : 40
Total Users : 277668
Who's Online : 3
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกล่าวเปิดกิจกรรม “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์, การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์, การออกแบบโปสเตอร์วิทยาศาสตร์, การประกวดวิดีโอ ด้านวิทยาศาสตร์, การแข่งขัน E-Sport 2022 ROV Battle, การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์