481579
Users Today : 147
Total Users : 342650
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.214.184.223
Server Time : 2023-09-28

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับคุณครูอรณิชา พานทอง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคุณครูปรียาภรณ์ พุ่มจำปา ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี