นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383117
Users Today : 56
Total Users : 244188
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

 

ในวันที่ 5 กันยายน 2565 นายไพรัตน์ กลิ่นทัพ รองผู้อำนวยการ สพม.พิจิตร ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนในสหวิทยาเขตบางมูลนาก ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม