นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383116
Users Today : 55
Total Users : 244187
Who's Online : 3
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตบางมูลนาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสหวิทยาเขตบางมูลนาก ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และคณะกรรมการนิเทศ ในโอกาสนิเทศติดตามการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ประจำปี 2565 ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม