นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383095
Users Today : 34
Total Users : 244166
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ดำเนินการ “พิธีอำลานักเรียน” ของข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณครูอุษณีย์ บุญคง, คุณครูสมคิด พิศวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคุณครูการุญจิต พืชไพจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดการจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด