นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

416609
Users Today : 52
Total Users : 277680
Who's Online : 2
Your IP Address : 18.206.92.240
Server Time : 2023-03-23

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ คุณครูอุษณีย์ บุญคง, คุณครูสมคิด พิศวง, คุณครูการุญจิต พืชไพจิตร และนายพนม พวงจันทร์ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศิษย์เก่า ร่วมแสดงมุทิตาจิตและรดน้ำขอพร ณ หอประชุมเพชรชมพู