นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383105
Users Today : 44
Total Users : 244176
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่ายที่ 1 โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้

สาขาดาราศาสตร์

นายอัครชัย พิศอ่อน ม.5/1


สาขาชีววิทยา

นายจีรเดช ศรีบรรเทา ม.4/1
นางสาวปิยธิดา รอดฤทธิ์ ม.5/1
นางสาวพิชญา พุ่มเรือง ม.5/1