นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383100
Users Today : 39
Total Users : 244171
Who's Online : 7
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษที่ 21 วิทยากรบรรยายคือ คุณจิตปภา สุพันธะ (ครูมิ๊กกี้) โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรชมพู