นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

383096
Users Today : 35
Total Users : 244167
Who's Online : 4
Your IP Address : 3.236.121.117
Server Time : 2022-12-04

วันที่ 23 พฤศจิกาย 2565 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำวิธีการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (iStudent) เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถติดตามการเข้าเรียน และผลการเรียนของนักเรียนได้