นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา นักวิทย์สนุกคิดนอกห้องเรียน โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวมีการให้ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ไปประยุกต์สร้างรถยนต์พลังงานลมของตนเอง รวมถึงเทคนิคการนำเสนอ การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการมีน้ำใจนักกีฬา จัดกิจกรรม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา