นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายวินัย ยุพจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2565 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์