นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 1
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 5 มกราคม 2566 นายวินัย ยุขจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนไปรับชมภาพยนตร์ตามโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ HANUMAN WHITE MONKEY โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัทสหศินีมา จำกัด และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวะนตระหนักถึงเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติ และเพื่อทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชนชาติไทย ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซินิเพล็กซ์ ห้างสรรพสินค้า ท็อปพลาซ่า พิจิตร และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร