นายวินัย ยุพจันทร์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

400219
Users Today : 168
Total Users : 261290
Who's Online : 2
Your IP Address : 3.235.186.94
Server Time : 2023-02-03

วันที่ 9 มกราคม 2566 นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการดำเนินกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวปากช่องแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด